TOHSOFT phản ứng với dịch COVID-19

TOH TOH | 02/10/2020

Toàn công ty TOH nghiêm túc phòng chống dịch Covid-19

Nhằm chung tay với các cấp chính quyền, nhân dân thành phố phòng chống dịch COVID-19, CB CNV TOH đã chủ động, sáng tạo trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại công ty.

Là doanh nghiệp có hơn 100 nhân viên, ngay từ khi UBND thành phố có chủ trương thực hiện giãn cách xã hội, Ban Lãnh đạo Công ty TOH đã lập tức kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho CB CNV theo phương châm “4 tại chỗ” với mục tiêu kép là vừa hoạt động vừa chống dịch an toàn.

Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp đã được Bộ Y tế khuyến cáo như đo thân nhiệt, bịt khẩu trang, xịt khuẩn cho CB CNV trước khi vào làm việc, Ban lãnh đạo công ty đã chủ động chia lệch thời gian hoạt động của các bộ phận, tránh tập trung đông tại nơi làm việc, đảm bảo khoảng cách giữa các nhân viên trong công ty. Đồng thời, thực hiện khử trùng toàn bộ diện tích toàn công ty 01 lần mỗi tuần. 

Ngoài ra, công ty còn thực hiện tốt công tác vệ sinh toàn công ty, chuẩn bị nhiệt kế điện tử, dung dịch sát khuẩn, chuẩn bị thêm phòng cách ly tạm thời khi có trường hợp sốt, ho hoặc khó thở tại công ty; rà soát các trường hợp nghi ngờ, cách ly y tế và lập danh sách thông báo cho cơ quan y tế địa phương, ... phục vụ tốt nhất cho công tác phòng chống dịch bệnh.

  Older news Newer news  

News