TOH Year End's Party 2019 | Sóng gió lập trình viên

TOH TOH | 21/10/2020


 

"SÓNG GIÓ LẬP TRÌNH VIÊN" tiểu phẩm hài của ace nghệ sĩ, cán bộ công nhân viên TOH SOFT.
Bài hát sử dụng trong clip (Sóng Gió: https://www.youtube.com/watch?v=j8U06veqxdU ) 
Kịch bản & Đạo diễn: Nguyễn Minh Phương
Lời nhạc: Cường Uno
D.O.P & Filming: Minh Trịnh 
Ca sĩ:  Thuỳ Dung, Minh Phương, Việt... 
Mix: Lam Do 
Diễn viên: Hùng Hoàng Mạnh, Theu Cao, Ly Chu, Minh Trịnh... và các diễn viên khác 

  Older news Newer news  

News