• banner-1
  • 1.2a
  • 1.3_a
  • 1.4_a

Về chúng tôi - ToH

Là một doanh nghiệp trẻ trên bản đồ CNTT Việt Nam, Cty phần mềm Tower of Hanoi (ToHsoft) đang ngày càng phát triển, với tập thể lãnh đạo đam mê và đoàn kết, đội ngũ nhân viên nhiệt huyết và chuyên nghiệp, văn hóa và giá trị cốt lõi đặc trưng.

Trách nhiệm xã hội

Trách nhiệm xã hội

Các hoạt động hướng về cộng đồng...
Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi của ToHsoft...
Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn và Sứ mệnh ToHsoft...

Lĩnh vực hoạt động

ToHsoft đang dần khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực ứng dụng di động, sản phẩm doanh nghiệp và dịch vụ outsourcing, tại thị trường Việt Nam, Mỹ, và châu Âu.

Dịch vụ Outsourcing

Dịch vụ Outsourcing

Dịch vụ Outsourcing trên các nền tảng...
Phần mềm doanh nghiệp

Phần mềm doanh nghiệp

Sản phẩm cho khách hàng doanh nghiệp...
Ứng dụng di động

Ứng dụng di động

Các ứng dụng trên nền tảng di động...
Game

Game

Sản phẩm Game dành cho cả Android và iOS
Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Một số vị trí tuyển dụng công ty đang tìm kiếm...

(04/12/2015)

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng ứng viên ToHsoft...

(04/12/2015)

Chính sách đãi ngộ

Chính sách đãi ngộ

Một số chính sách đãi ngộ của ToHsoft với người lao động...

(04/12/2015)

Cuộc sống tại ToH

Cuộc sống tại ToH

ToHsoft duy trì một môi trường chuyên nghiệp và đoàn kết...

(04/12/2015)